Voor wie is Valleihopper

Wmo-vervoerindicatie

Valleihopper is er voor mensen met een Wmo-vervoerindicatie die wonen in de regio Foodvalley. Dit zijn de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Wageningen en Veenendaal. Valleihopper is bestemd voor sociaal-recreatieve doeleinden. Het vervoer naar een medische afspraak wordt gedoogd, als er geen alternatief vervoer voorhanden is.

U kunt gebruik maken van Valleihopper wanneer u vanwege een beperking niet met openbaar vervoer kunt reizen, of als u aangepast vervoer nodig heeft. U kunt dan bij de afdeling Wmo van uw gemeente een vervoerindicatie aanvragen. Komt u in aanmerking voor de vervoervoorziening, dan ontvangt u een Valleihopper-pas. Deze pas heeft een uniek nummer. Met deze pas kunt u ritten boeken en gebruik maken van de vervoerdiensten van Valleihopper. 

Aanvullend openbaar vervoer

  • provincie Utrecht: Valleihopper is er ook voor het aanvullend openbaar vervoer in de Utrechtse gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal. Voor vervoer van of naar één van deze gemeenten, kunt u gebruik maken van de diensten van Valleihopper. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
  • provincie Gelderland: De inwoners van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen, kunnen voor aanvullend openbaar vervoer gebruik maken van haltetaxiRRReis. Dit vervoer wordt verzorgd door de provincie Gelderland. Zie voor meer informatie de website: https://haltetaxi.rrreis.nl.

65+ vervoer gemeente Wageningen

Voor de gemeente Wageningen verzorgt Valleihopper ook het 65+ vervoer. Mensen die 65 jaar of ouder zijn, krijgen dan een Valleihopper-pas, waarmee ze tegen een gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van Valleihopper. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Startpunt Wageningen.