Klachtenmeldpunt

Valleihopper doet er alles aan om reizigers goed van dienst te zijn. Als u toch een klacht heeft over Valleihopper, bijvoorbeeld over het te laat/te vroeg zijn van de taxi, het gedrag van chauffeur of medewerker van de klantenservice, dan kunt u een officiĆ«le klacht indienen. U kunt dit op de volgende manieren do

  • Telefonisch: 088-2057 111; op werkdagen van 9.00 - 16.30 uur
  • Per e-mail: klachten@valleihopper.nl
  • Schriftelijk: klachtenmeldpunt: BVO Valleihopper, Postbus 63, 3770 AB Barneveld
  • Klantreactiekaart: deze ligt in alle voertuigen en kunt u invullen en gratis opsturen
  • Website: via de link naar het klachtenformulier

De klacht moet binnen 3 weken na de bestelde en/of gereden rit worden ingediend. Belangrijk is om altijd uw naam en adres en pasnummer te vermelden en ook de datum en de tijd van de rit.

U ontvangt binnen een aantal dagen een ontvangstbevestiging van uw klacht. Dit gaat via de mail, als uw e-mailadres bekend is en anders via de post. 

Na 2 weken ontvangt u een brief met de reactie op uw klacht. Soms kan dit iets langer duren, omdat er meer onderzoek noodzakelijk is.

Als u het niet eens bent met de afhandeling, dan kunt u dit aangeven bij de klachtencommissie. Dit kan via de mail: klachten@valleihopper.nl of via de post: Klachtencommissie Valleihopper, Postbus 63, 3770 AB Barneveld. U dient hierbij aan te geven waarom u het niet eens bent met de afhandeling. Zo nodig wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de klachtenprocedure (pdf, 127 KB) Valleihopper. U kunt deze vinden op onze website: www.valleihopper.nl